Embroidery Kurtis With Zardousi Work

Embroidery Kurtis With Mirror Work
Kashmiri work